Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

DGKM INVEST Sp. z o. o. 
ul. Katowicka 19D
43-603 Jaworzno
Polska

KRS  0000501589
NIP 899-275-19-07
REGON 022368450

 

tel. +48 71 333 36 20
email: zarzad@dgkminvest.com