O firmie

Firma DGKM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie z powodzeniem zajmuje się i funkcjonuje na rynku nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski oraz w Europie.

Podstawowe obszary w tym zakresie to:

  • pozyskiwanie gruntów pod budowę galerii i parków handlowych, centrów handlowych, centrów biznesowo-biurowych, obiektów usługowych oraz marketów spożywczych

  • komercjalizacja galerii handlowych, parków handlowych, centrów biznesowo-biurowych i obiektów przeznaczonych pod handel spożywczy i usługi

  • przygotowanie na zlecenie klientów koncepcji zagospodarowania nieruchomości komercyjnych oraz udział w procedurach formalno-prawnych

Od początku działalności DGKM INVEST w ramach ekspansji rozpoczęła zdobywanie rynków komercyjnych inwestując w grunty, obiekty handlowe i usługowe, uczestnicząc w projektach, zapewniających dynamiczny rozwój.

Niewątpliwym atutem Spółki jest znajomość rynków nieruchomości, a także systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o nowych trendach i tendencjach panujących na europejskich rynkach nieruchomości komercyjnych. Dzięki temu spółka może zaoferować swoim kontrahentom najnowsze rozwiązania stosowane na rynku w oparciu o zdobyte doświadczenie i posiadane rozległe kontakty handlowe.

W dotychczasowej działalności DGKM INVEST rozpoczęła już skutecznie ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych poprzez swoje inwestycje takie jak między innymi: zakup gruntu w Wojkowicach przeznaczoną pod działalność handlową typu retail park, galeria handlowa itd., zakup restauracji w centrum Świnoujścia, zakup pensjonatu w Świnoujściu z przeznaczeniem pod apartamenty, zakup nieruchomości w Jaworznie z przeznaczeniem na przebudowę na hotel.

Firma DGKM INVEST zamierza dalej realizować handel nieruchomościami komercyjnymi, obiektami przeznaczonymi pod szeroko rozumiana działalność handlową, usługową czy działalność typu retail park, galerie handlowe itd., położone w różnych lokalizacjach na terenie Polski, gdzie można zaobserwować wiele ciekawych projektów handlowych i usługowych w małych i średnich miastach. Spółka zakupuje zarówno grunty jak i nieruchomości zabudowane.

DGKM INVEST pomaga swoim kontrahentom budować wartość poprzez efektywne planowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych, a także pomaga podejmować właściwe i przemyślane decyzje poprzez dogłębną znajomość specyfiki poszczególnych aspektów inwestycyjnych. Realizując projekty DGKM INVEST stosuje multidyscyplinarne podejście analityczne, biorąc pod uwagę możliwie jak największą ilość czynników wpływających na przedsięwzięcie.